Φωνή της Χαλκιδικής 24-03-35 Αρ. Φύλλου 44 (98)

Κωδικός Πόρου: 00315-111426
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-03-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Γ. Κονδύλης, επανάσταση, πρόσφυγες, Βενιζέλος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-03-35 Αρ. Φύλλου 44 (98)
Ονομασία αρχείου: foni-24-03-35-44-98.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.