Φωνή της Χαλκιδικής 23-11-30 Αρ. Φύλλου 32

Κωδικός Πόρου: 00315-111674
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23-11-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Σιθωνία, Σκορδέλης, Πέτρουλας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-11-30 Αρ. Φύλλου 32
Ονομασία αρχείου: foni-23-11-30-32.pdf
Μέγεθος αρχείου: 4.89 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.