Φωνή της Χαλκιδικής 23-08-36 Αρ. Φύλλου 119 (173)

Κωδικός Πόρου: 00315-111100
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23-08-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: οινόπνευμα, αμβύκες, ελονοσία, νομάρχης, κερδοσκοπία, Μεταξάς
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-08-36 Αρ. Φύλλου 119 (173)
Ονομασία αρχείου: foni-23-08-36-119-(173).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.12 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.