Φωνή της Χαλκιδικής 22-11-36 Αρ. Φύλλου 132 (176)

Κωδικός Πόρου: 00315-111087
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-11-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βασιλιάς, Κωνσταντίνος, Παπαναστασίου, ανακωχή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-11-36 Αρ. Φύλλου 132 (176)
Ονομασία αρχείου: foni-22-11-36-132-(176).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.36 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.