Φωνή της Χαλκιδικής 22-09-35 Αρ. Φύλλου 70 (124)

Κωδικός Πόρου: 00315-111313
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-09-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Φούρκα, Κασσανδρινό, Ν. Κερασιά, Ν. Τένεδος, Χατζίσκος, Καρκάρα, βασιλεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-09-35 Αρ. Φύλλου 70 (124)
Ονομασία αρχείου: foni-22-09-35-70-(124).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.36 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.