Φωνή της Χαλκιδικής 22-07-34 Αρ. Φύλλου 9 (63)

Κωδικός Πόρου: 00315-111643
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-07-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτικά ιατρεία, ταχυδρόμοι, Αρναία, κωδικός περί Δήμων, ανοικοδόμηση, Μ.Παναγία, Ιερισσός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-07-34 Αρ. Φύλλου 9 (63)
Ονομασία αρχείου: foni-22-07-34-9-(63).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.08 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.