Φωνή της Χαλκιδικής 22-06-30 Αρ. Φύλλου 10

Κωδικός Πόρου: 00315-111696
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-06-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: καπνός, εκκλησία, Ορμύλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-06-30 Αρ. Φύλλου 10
Ονομασία αρχείου: foni-22-06-30-10.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.15 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.