Φωνή της Χαλκιδικής 22-03-36 Αρ. Φύλλου 97 (151)

Κωδικός Πόρου: 00315-111155
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-03-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σπληνάρθαξ, δάκος, Βενιζέλος, 25 Μαρτίου, Δέας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-03-36 Αρ. Φύλλου 97 (151)
Ονομασία αρχείου: foni-22-03-36-97-(151).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.43 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.