Φωνή της Χαλκιδικής 21-10-34 Αρ. Φύλλου 22 (76)

Κωδικός Πόρου: 00315-111496
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-10-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αναδημιουργία, κτηνιατρικοί βοηθοί, δημοπρασία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-10-34 Αρ. Φύλλου 22 (76)
Ονομασία αρχείου: foni-21-10-34-22-76.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.36 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.