Φωνή της Χαλκιδικής 21-09-30 Αρ. Φύλλου 23

Κωδικός Πόρου: 00315-111683
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-09-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σχολείο, Γερμανός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-09-30 Αρ. Φύλλου 23
Ονομασία αρχείου: foni-21-09-30-23.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.35 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.