Φωνή της Χαλκιδικής 21-04-35 Αρ. Φύλλου 48 (102)

Κωδικός Πόρου: 00315-111422
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-04-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μακεδόνες, ύδρευση, διάταγμα, εφορία, Κονδύλης, Μιχαλακόπουλος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-04-35 Αρ. Φύλλου 48 (102)
Ονομασία αρχείου: foni-21-04-35-48-102.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.72 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.