Φωνή της Χαλκιδικής 20-10-35 Αρ. Φύλλου 74 (128)

Κωδικός Πόρου: 00315-111309
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-10-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βενιζέλος, βασιλιάς, κλοπές, λαός, δημοκρατία, Άθυτος, δημοψήφισμα, κομμουνιστές
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-10-35 Αρ. Φύλλου 74 (128)
Ονομασία αρχείου: foni-20-10-35-74-(128).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.19 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.