Φωνή της Χαλκιδικής 20-07-30 Αρ. Φύλλου 14

Κωδικός Πόρου: 00315-111692
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-07-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: φόρος, πυρκαγιά, Πλανά, πνιγμός μαθητή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-07-30 Αρ. Φύλλου 14
Ονομασία αρχείου: foni-20-07-30-14.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.