Φωνή της Χαλκιδικής 20-04-30 Αρ. Φύλλου 1

Κωδικός Πόρου: 00315-111705
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-04-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Πάσχα, αποξήρανση, αθλητικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-04-30 Αρ. Φύλλου 1
Ονομασία αρχείου: foni-20-04-30-1.pdf
Μέγεθος αρχείου: 7.20 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.