Φωνή της Χαλκιδικής 19-10-30 Αρ. Φύλλου 27

Κωδικός Πόρου: 00315-111679
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19-10-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μαρμαράς, Στρατονίκη, γυμναστική
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-10-30 Αρ. Φύλλου 27
Ονομασία αρχείου: foni-19-10-30-27.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.25 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.