Φωνή της Χαλκιδικής 19-07-36 Αρ. Φύλλου 114 (168)

Κωδικός Πόρου: 00315-111138
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19-07-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομαρχία, Κότσιανος, Μαραθούσα, μητρόπολη, υπουργικό συμβούλιο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-07-36 Αρ. Φύλλου 114 (168)
Ονομασία αρχείου: foni-19-07-36-114-(168).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.