Φωνή της Χαλκιδικής 19-04-31 Αρ. Φύλλου 53

Κωδικός Πόρου: 00315-111653
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19-04-31
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τύπος, Άγιο όρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-04-31 Αρ. Φύλλου 53
Ονομασία αρχείου: foni-19-04-31-53.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.74 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.