Φωνή της Χαλκιδικής 18-11-34 Αρ. Φύλλου 26 (80)

Κωδικός Πόρου: 00315-111444
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-11-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σεισμοπαθείς, ανοικοδόμηση, έργα, γεωργικό κόμμα, Βασιλικός, λαϊκό κόμμα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-11-34 Αρ. Φύλλου 26 (80)
Ονομασία αρχείου: foni-18-11-34-26-(80).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.87 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.