Φωνή της Χαλκιδικής 18-10-36 Αρ. Φύλλου 127 (171)

Κωδικός Πόρου: 00315-111092
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-10-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νεολαία, λίπασμα, Μεταξάς
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-10-36 Αρ. Φύλλου 127 (171)
Ονομασία αρχείου: foni-18-10-36-127-(171).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.37 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.