Φωνή της Χαλκιδικής 18-08-35 Αρ. Φύλλου 65 (119)

Κωδικός Πόρου: 00315-111318
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-08-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αντιβενιζελισμός, Λάκκωμα, Ν. Μαρμαράς, συλλαλητήριο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-08-35 Αρ. Φύλλου 65 (119)
Ονομασία αρχείου: foni-18-08-35-65-119.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.57 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.