Φωνή της Χαλκιδικής 18-05-30 Αρ. Φύλλου 5

Κωδικός Πόρου: 00315-111701
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-05-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βενιζέλος, Ορμύλια, λαθρεμπόριο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-05-30 Αρ. Φύλλου 5
Ονομασία αρχείου: foni-18-05-30-5.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.93 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.