Φωνή της Χαλκιδικής 17-08-30 Αρ. Φύλλου 18

Κωδικός Πόρου: 00315-111688
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-08-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγικά, προβλήματα, αλκοολισμός, αθλητισμός, προσφυγικοί, συνοικισμοί
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-08-30 Αρ. Φύλλου 18
Ονομασία αρχείου: foni-17-08-30-18.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.