Φωνή της Χαλκιδικής 17-06-34 Αρ. Φύλλου 4 (58)

Κωδικός Πόρου: 00315-111648
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-06-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες, επανάσταση, κοινωφελή έργα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-06-34 Αρ. Φύλλου 4 (58)
Ονομασία αρχείου: foni-17-06-34-4-58.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.11 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.