Φωνή της Χαλκιδικής 17-03-35 Αρ. Φύλλου 43 (97)

Κωδικός Πόρου: 00315-111427
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-03-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γέφυρα, Στρυμώνας, στρατός, Παλαιόκαστρο, Γεροπλάτανος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-03-35 Αρ. Φύλλου 43 (97)
Ονομασία αρχείου: foni-17-03-35-43-(97).pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.25 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.