Φωνή της Χαλκιδικής 17-02-35 Αρ. Φύλλου 39 (93)

Κωδικός Πόρου: 00315-111431
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-02-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σηροτροφία, Σάρτη, Βάλτα, κακοκαιρία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-02-35 Αρ. Φύλλου 39 (93)
Ονομασία αρχείου: foni-17-02-35-39-93.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.53 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.