Φωνή της Χαλκιδικής 16-08-36 Αρ. Φύλλου 118 (172)

Κωδικός Πόρου: 00315-111101
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-08-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σεισμοπαθείς, Αρναία,Μεταξάς,νομάρχης, κατώτατο ημερομίσθιο, ακτοπλοΐα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-08-36 Αρ. Φύλλου 118 (172)
Ονομασία αρχείου: foni-16-08-36-118-(172).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.13 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.