Φωνή της Χαλκιδικής 15-12-35 Αρ. Φύλλου 83 (137)

Κωδικός Πόρου: 00315-111169
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-12-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συμφιλίωση, Παζιώνης, πλημμύρες
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-12-35 Αρ. Φύλλου 83 (137)
Ονομασία αρχείου: foni-15-12-35-83-(137).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.22 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.