Φωνή της Χαλκιδικής 15-07-34 Αρ. Φύλλου 8 (62)

Κωδικός Πόρου: 00315-111644
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-07-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: υγειονομικά κέντρα, ύδρευση, Αη Λιας, Φουράκης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-07-34 Αρ. Φύλλου 8 (62)
Ονομασία αρχείου: foni-15-07-34-8-(62).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.