Φωνή της Χαλκιδικής 15-06-30 Αρ. Φύλλου 9

Κωδικός Πόρου: 00315-111697
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-06-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παλαιόχωρα, πρώτο αυτοκίνητο, Γομάτι, Μαρμαράς
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-06-30 Αρ. Φύλλου 9
Ονομασία αρχείου: foni-15-06-30-9.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.