Φωνή της Χαλκιδικής 15-03-36 Αρ. Φύλλου 96 (150)

Κωδικός Πόρου: 00315-111156
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-03-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πανεπιστημιακό δάσος, μητροπολίτης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-03-36 Αρ. Φύλλου 96 (150)
Ονομασία αρχείου: foni-15-03-36-96-(150).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.14 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.