Φωνή της Χαλκιδικής 15-02-31 Αρ. Φύλλου 44

Κωδικός Πόρου: 00315-111662
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-02-31
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ταχυδρομείο, γέφυρα, Μυριόφυτο, γρίπη, δυστύχημα, Ιερισσός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-02-31 Αρ. Φύλλου 44
Ονομασία αρχείου: foni-15-02-31-44.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.84 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.