Φωνή της Χαλκιδικής 14-09-30 Αρ. Φύλλου 22

Κωδικός Πόρου: 00315-111684
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14-09-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κλήρος, ΔΕΘ, Βουρβουρού
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-09-30 Αρ. Φύλλου 22
Ονομασία αρχείου: foni-14-09-30-22.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.05 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.