Φωνή της Χαλκιδικής 13-12-36 Αρ. Φύλλου 135 (179)

Κωδικός Πόρου: 00315-11825
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-12-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαλκιδική, νέοι, ζώα, Χατζηκυριάκος, Ιερισσός, Καρατζοβάλης, αγρονόμοι, σιτηρά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-12-36 Αρ. Φύλλου 135 (179)
Ονομασία αρχείου: foni-13-12-36-135-(179).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.12 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.