Φωνή της Χαλκιδικής 13-10-35 Αρ. Φύλλου 73 (127)

Κωδικός Πόρου: 00315-111310
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-10-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κωνσταντίνος ΙΒ, Γεώργιος Β, Κονδύλης, κατάργηση, δημοκρατία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-10-35 Αρ. Φύλλου 73 (127)
Ονομασία αρχείου: foni-13-10-35-73-(127).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.54 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.