Φωνή της Χαλκιδικής 13-09-36 Αρ. Φύλλου 122 (176)

Κωδικός Πόρου: 00315-111097
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-09-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Καρατζιοβάλης, Κορφιωτάκης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-09-36 Αρ. Φύλλου 122 (176)
Ονομασία αρχείου: foni-13-09-36-122-(176).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.83 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.