Φωνή της Χαλκιδικής 13-07-30 Αρ. Φύλλου 13

Κωδικός Πόρου: 00315-111693
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-07-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: περιοδεία, Ταξιάρχης, Ζερβοχώρια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-07-30 Αρ. Φύλλου 13
Ονομασία αρχείου: foni-13-07-30-13.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.67 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.