Φωνή της Χαλκιδικής 13-01-35 Αρ. Φύλλου 34 (88)

Κωδικός Πόρου: 00315-111436
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-01-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: χείμαρρος Συκιάς, Βαρβάρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-01-35 Αρ. Φύλλου 34 (88)
Ονομασία αρχείου: foni-13-01-35-34-88.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.13 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.