Φωνή της Χαλκιδικής 12-10-30 Αρ. Φύλλου 26

Κωδικός Πόρου: 00315-111680
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12-10-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, νοσοκομείο, πλειστηριασμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-10-30 Αρ. Φύλλου 26
Ονομασία αρχείου: foni-12-10-30-26.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.05 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.