Φωνή της Χαλκιδικής 12-07-36 Αρ. Φύλλου 113 (167)

Κωδικός Πόρου: 00315-111139
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12-07-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Καραφιωτάκης, Σιθωνία, αγρότες, κουμμουνισμός, νομάρχης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-07-36 Αρ. Φύλλου 113 (167)
Ονομασία αρχείου: foni-12-07-36-113-(167).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.37 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.