Φωνή της Χαλκιδικής 11-11-34 Αρ. Φύλλου 25 (79)

Κωδικός Πόρου: 00315-111446
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11-11-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: έργα, Ν.Απολλωνία, Παλαιοχώρι, Βασιλικός, αμβύκες, Μεϊμαρίδου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-11-34 Αρ. Φύλλου 25 (79)
Ονομασία αρχείου: foni-11-11-34-25-(79).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.