Φωνή της Χαλκιδικής 10-08-30 Αρ. Φύλλου 17

Κωδικός Πόρου: 00315-111689
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10-08-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΔΕΘ, αλκοολισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-08-30 Αρ. Φύλλου 17
Ονομασία αρχείου: foni-10-08-30-17.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.61 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.