Φωνή της Χαλκιδικής 10-02-35 Αρ. Φύλλου 38 (92)

Κωδικός Πόρου: 00315-111432
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10-02-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κτηνοτρόφοι, Σάρτη, φορολογία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-02-35 Αρ. Φύλλου 38 (92)
Ονομασία αρχείου: foni-10-02-35-38-92.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.77 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.