Φωνή της Χαλκιδικής 09-09-34 Αρ. Φύλλου 16 (70)

Κωδικός Πόρου: 00315-111636
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-09-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βενιζέλος, αγρανάπαυση, Παρασκευόπουλος, Κασσάνδρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-09-34 Αρ. Φύλλου 16 (70)
Ονομασία αρχείου: foni-09-09-34-16-70.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.06 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.