Φωνή της Χαλκιδικής 09-06-35 Αρ. Φύλλου 55 (109)

Κωδικός Πόρου: 00315-111415
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09-06-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λαϊκό κόμμα, Μεταξάς, ψήφος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 09-06-35 Αρ. Φύλλου 55 (109)
Ονομασία αρχείου: foni-09-06-35-55-109.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.83 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.