Φωνή της Χαλκιδικής 08-12-35 Αρ. Φύλλου 82 (136)

Κωδικός Πόρου: 00315-111170
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-12-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτική τράπεζα, Σιθωνία, Βενιζελικοί, Καβρόλακας, ψήφος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-12-35 Αρ. Φύλλου 82 (136)
Ονομασία αρχείου: foni-08-12-35-82-(136).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.25 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.