Φωνή της Χαλκιδικής 08-11-36 Αρ. Φύλλου 130 (174)

Κωδικός Πόρου: 00315-111089
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-11-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Άγιος Μάμας, Φάρρερ, Ιωαννίδης, Αθανασιάδης, πρωθυπουργός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-11-36 Αρ. Φύλλου 130 (174)
Ονομασία αρχείου: foni-08-11-36-130-174.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.42 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.