Φωνή της Χαλκιδικής 08-06-30 Αρ. Φύλλου 8

Κωδικός Πόρου: 00315-111698
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-06-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: έργα, συγκοινωνία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-06-30 Αρ. Φύλλου 8
Ονομασία αρχείου: foni-08-06-30-8.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.61 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.