Φωνή της Χαλκιδικής 08-03-31 Αρ. Φύλλου 47

Κωδικός Πόρου: 00315-111659
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08-03-31
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τοπική αυτοδιοίκηση, αγροτική ασφάλεια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 08-03-31 Αρ. Φύλλου 47
Ονομασία αρχείου: foni-08-03-31-47.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.