Φωνή της Χαλκιδικής 07-12-30 Αρ. Φύλλου 34

Κωδικός Πόρου: 00315-111672
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-12-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εφορία, Αρναία, επανάσταση, 1821, Μπεχράμ πασάς
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-12-30 Αρ. Φύλλου 34
Ονομασία αρχείου: foni-07-12-30-34.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.17 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.