Φωνή της Χαλκιδικής 07-10-34 Αρ. Φύλλου 20 (74)

Κωδικός Πόρου: 00315-111506
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-10-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Β.Βασιλικός, Αρναία, Στρατώνι, Μ. Παναγία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-10-34 Αρ. Φύλλου 20 (74)
Ονομασία αρχείου: foni-07-10-34-20-74.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.41 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.